driehoekschutting013037.png
< home
mobiele versie
driehoekschutting013034.png driehoekschutting013032.png driehoekschutting013030.png driehoekschutting013028.png driehoekschutting013026.png driehoekschutting013024.png driehoekschutting013023.gif driehoekschutting013021.png driehoekschutting013019.png driehoekschutting013016.png driehoekschutting013014.png driehoekschutting013012.png
< details
driehoekschutting013010.png

Hier wil ik nog enkele aanvullende details van de driehoekschutting weergeven.

 

Bevestiging van de schutting:

De palen van de schutting kunnen ingegraven worden.  

Ook is het mogelijk om de palen middels een stalen steun op een betonnen ondergrond te monteren of op verticale hardhouten palen.

Een schanskorf wordt bij voorkeur beëindigd met een verticale houten paal.

Bij een beëindiging met een houten driehoek wordt deze bij voorkeur aan de gevel bevestigd.

Naar gelang de situatie ter plekke kan hiervan afgeweken worden. Denk hierbij aan zaken als stucgevels, waar geen bevestiging gewenst is of woningen op heipalen waar nog zettingen van de grond te verwachten zijn (bijvoorbeeld nieuwbouwwijken op opgespoten terrein).

 

Maatvoering:

De driehoekschutting begint en eindigt altijd met een halve driehoek.

Dit kan zowel een onderdriehoek als een bovendriehoek zijn. Bij voorkeur worden of alleen halve onderdriehoeken of alleen halve bovendriehoeken gebruikt.

Bij korte schuttingen kan het echter nodig zijn om hiervan af te wijken.

Om goed uit te komen zonder ontsierende passtukken is het nodig dat de schutting als maatwerk gemaakt wordt. Er is zodoende geen voorraad aan schuttingdelen.

Hiervoor zijn exacte maten benodigd van de erfscheiding of tussenmaat tussen gebouwen e.d. waar de schutting geplaatst wordt. Ook is hierbij de detaillering en maatvoering van het object van belang, waartegen de schutting bevestigd wordt. Zo is er vaak een hemelwaterafvoer aanwezig op de plaats van de schutting, of bevindt er zich een horizontale band of sprong in de muur (vaak bij houten gevels).

Deze maatvoering dient goed ingemeten te worden, evenals de benodigde detaillering.

Een eventuele poort wordt bij voorkeur tussen twee halve bovendriehoeken geplaatst.

 

nb. Bij de standaard driehoekschutting wordt wel met pasdelen gewerkt.

 

Een voorbeeld van een huis met een driehoekschutting

Ondergrondse objecten:

Op de plaats van de schutting kunnen zich ook ondergrondse objecten bevinden.

Dit zijn vaak kabels en leidingen, maar kan bijvoorbeeld ook een oude zinkput of fundering zijn. Ook dient er rekening mee gehouden te worden dan een fundering onder een muur meestal naar buiten uitsteekt. Indien nodig, dan kan de ligging van kabels en leidingen met een zogenaamde klic melding opgevraagd worden. Zie hiervoor de website van het kadaster. Eveneens kan het nodig zijn om eerst proefsleuven te graven.

 

Vergunningsplichtig of vergunningsvrij:

Een schutting is meestal vergunningsvrij. Er zijn echter gevallen waarbij wel een vergunning nodig is, bijvoorbeeld bij schuttingen hoger dan 2 meter of bij beschermd stads- of dorpsgezicht. Hiervoor dient  u bij de gemeente te informeren. Voor de landelijke richtlijnen kunt u de website van de Rijksoverheid raadplagen. 

 

Afscheiding met de buren:

Indien een schutting de scheiding met de buren vormt, dan gaat driehoekschutting er vanuit dat er één partij als opdrachtgever fungeert.  

Speciale situaties:

Er kunnen zich ook speciale situaties voordoen.

Bijvoorbeeld een overgang van een lage naar een hoge schutting. Meestal is de maximale schuttinghoogte in het voorerf 100 cm en in het achtererf 200 cm.

Ook kan een schutting op een hellend erf geplaatst worden. Omdat de driehoekschutting maatwerk is, kunnen de schuttingdelen met een helling uitgevoerd worden.

Zodoende ontstaat er een hellende schutting welke toch fraai oogt.

Er kunnen zich nog meer speciale situaties voordoen, er kan altijd in overleg naar een passende oplossing gezocht worden.

Driehoekige schutting overgaand van laag naar hoog gedeelte.
Schutting op een hellende ondergrond.
Voorbeeld van verdeling schutting.
Link voor klic melding op website kadaster.
Link voor landelijke richtlijnen op website Rijksoverheid.
driehoekschutting
schutting nét even anders
driehoekschutting013005.png driehoekschutting013003.png driehoekschutting013001.png fb-f-logo__blue_29.jpg